Susisiekite

Lieponys, LT-21200 Trakų r.
+370 670 5 46 22
info@lieponys.lt
mote Zita Juškienė, pirmininkė

Draugaukime

Rėmėjai

Rėmėjai

Kviečiame į Joninių šventę.

Kvietimas į Lieponių šventę

2022 metais sukanka 635 metai, kai Lieponių kaimas buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Lieponių kaimo bendruomenei „Karaliaus salos“ sueina dešimt metų. Todėl mes turime ypatingas progas susiburti, pabendrauti ir pasididžiuoti savo kaimu ir jo istorija.

Ataskaitinis rinkiminis 2022 metais bendruomenės narių susirinkimas

LIEPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS “KARALIAUS SALOS” ” VISUOTINIS RINKIMINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
2022 m. BALANDŽIO 23 d. (šeštadienis) 18 val. (adresas: Liepų g. Lieponių km. prie bendruomenės pavėsinės) šaukiamas visuotinis rinkiminis ataskaitinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” narių visuotinis rinkiminis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. Gegužės 07 d. (šeštadienis) 18 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” asociacijos pirmininko(ės) rinkimo;
2. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” revizijos pirmininko(ės) rikimų;
3. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo ;
4. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2021 metų Finansinių atsakaitų rinkinio tvirtinimo;.
5. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” poreikio finaninių ataskaitų auditui nustatymo;
6. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2022 m. numatomos veiklos tvirtinimo;
Lieponių kaimo bendruomenė “Karaliaus salos” pirmininkė

LIEPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS “KARALIAUS SALOS” VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2021 m. GEGUŽĖS 8 d. (šeštadienis) 10 val., Lieponių kaime, prie pavėsinės Liepų g. ( atvykus laikytis 2 m. atstumo, dėvėti kaukes) šaukiamas visuotinis ataskaitinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos: narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. GEGUŽĖS 22 d. (šeštadienis) 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos”2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2020 metų Finansinių atsakaitų rinkinio tvirtinimo;
3. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” poreikio finaninių ataskaitų auditui nustatymo;
4. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2021 m. numatomos veiklos tvirtinimo;
5. Kiti klausimai, diskusijos
Kita su susirinkimu susijusia informacija galima susipažinti Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos’buveinėje. Adresu Liepų g. 15, Lieponių kaimas.

JONINĖS 2020 M.

This gallery contains 39 photos.

Kasmet apie birželio 22 – 24 d. Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Moterys nuo seno rinkdavo įvairiausias gydančias žoleles, nes tikėta, kad šios dienos vakarą surinktos žolelės įgyja ypatingų gydymo galių. Vėliau iš žolelių verdama arbata, jomis apkaišomos palubės, įmetama į tvartus, kad gyvuliai būtų sveiki. Šis moterų veiksmas vadintas kupoliavimu.
Netekėjusios merginos šį vakarą apsivilkdavo baltais lino drabužiais ir dainuodamos eidavo į pievas pinti vainikų. Vainiką jos pindavo iš devynių arba dvylikos skirtingų žydinčių žolynų. Nusipintais vainikais merginos pasipuošdavo galvas, o vėliau iš jų spėdavo ateitį.
Manyta, kad šią naktį stebuklinga ir rasa.

Šią naktį buvo garbinama saulė. Jai dėkojama už šilumą, šviesą, prašoma jos kuo daugiau šviesti. Naktį ant aukštos kalvos buvo sukuriamas didelis laužas.

Gauta padėka ir apdovanojimas

Merė Edita Rudelienė savivaldybės mero atminimo dovanomis – gervėmis ir padėkomis apdovanojo Lieponių kaimo bendruomenę „Karaliaus salos“ už bendradarbiavimą, aktyvų dalyvavimą įgyvendinant projektus, prisidedančius prie ekonominės ir socialinės gerovės Trakų rajone. .
Džiaugiamės ir didžiuojamės Lieponių kaimo bendruomene

Lieponių kaime tvarkoma viešoji erdvė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 3D-309 ,,Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09) sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas skirti paramą),

Lieponių  kaimo bendruomenei „Karaliaus salos“  skirta parama (toliau – Parama), įgyvendinant viešųjų erdvių projektus.

Projekto „Bendraukime ir bendradarbiaukime“  tikslas – Lieponių kaimo vietovėje, Liepų gatvėje žemės sklypo Nr.7974/0001:747, esančios viešosios erdvės sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

  1. Įrengti Lieponių kaime viešojoje erdvėje lauko renginiams skirtą aikštelę/pavėsinę  10 X 5 kv. metrų   (užpilti žvyrą, išbetonuoti), taip pat įbetonuoti pavėsinei pastolius ir uždėti stogą;
  2. Sutvarkyti viešąją erdvę apie pavėsinę, pasodinti 30 vienetų daugiamečių augalų, nupjauti žolę;
  3. Įrengti vaikų žaidimo aikštelę, pastatyti krepšinio stov.  Prie šios veiklos prisidės Trakų rajono savivaldybė;
  4. Įrengtoje aikštelėje organizuoti Jonines ir kitas sporto šventes Lieponių kaimo gyventojams;
  5. Vystyti glaudų bendradarbiavimą tarp bendruomenių;
  6. Viešinti Lieponių kaimo bendruomenės“Karaliaus salos“

Įgyvendinus projektą bus sukurtas naujas infrastruktūros objektas:

  1. pastatyta vasaros renginiams stacionari aikštelė/pavėsinė,
  2. krepšinio aikštelė, kurios anksčiau  nebuvo    tarnaus kaimo gyventojams.
  3. Projektas skatins kaimo gyventojų partnerystę, kaimo gyventojai prisidės prie projekto įgyvendinimo tvarkant aplinką.

Projektą įgyvendina: Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“

Projekto rėmėjai:

 

Lieponių kaimas mini 630 metų jubiliejų, Joninės Lieponių kaime

img_3126 img_3218 Lieponių etnografinis ansamblis 2017 m

 

 

 

 

 

 

 

Čia, kur liepynai sirpo medumi,

Greiželio ežeras, Spengla tebeteka…

Karaliai vaikščiojo taku,

Istorija tai atmena.

Kiek žinomų garbių vardų

Bent mintimis šita žeme keliavo.

Jogaila ir Skirgaila, Žygimantai abu

Net Bona Sforca čia paliko pėdą savo.

Amatininkai, kalviai, račiai, puodžiai

Čia triūsė pasiraitę rankoves.

Ir… karas, ir ne vienas, šlavė godžiai

Pačius karius, sodybas, koplyčias.

Istorija… ji nesibaigia niekad,

Kiekvienas tęsiame ją savo buvimu.

Čia gimę, čia užaugę, čia sugrįžę

Kiekvienas su sava istorija ir savo likimu….

 Lieponių kaimas šiais metais mini 630 metų jubiliejų. Ne  daug Lietuvoje yra kaimų, kurie gali didžiuotis tokia sena ir turtinga istorija. Lieponys žinomi nuo XIV a., kai čia buvo karaliaus dvaras ir valsčius. Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėti 1387 m. Tais metais Lenkijos karalius Jogaila dovanojimo raštu broliui Skirgailai perdavė valdyti Trakų kunigaikštystę su Lieponimis ir kitais valsčiais. Šalia kaimo augo nemaži liepynai, nuo kurių, manoma, kilo vietovės pavadinimas.  Lieponyse buvo laikomos bitės, prekiaujama liepų medumi.

Kviečiame į kartu švęsti Jonines