Susisiekite
Lieponys, LT-21200 Trakų r.
+370 670 5 46 22
info@lieponys.lt
mote Zita Juškienė, pirmininkė
Draugaukime
Rėmėjai
Rėmėjai

Kviečiame į Joninių šventę.

Kvietimas į Lieponių šventę

2022 metais sukanka 635 metai, kai Lieponių kaimas buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Lieponių kaimo bendruomenei „Karaliaus salos“ sueina dešimt metų. Todėl mes turime ypatingas progas susiburti, pabendrauti ir pasididžiuoti savo kaimu ir jo istorija.