Susisiekite
Lieponys, LT-21200 Trakų r.
+370 670 5 46 22
info@lieponys.lt
mote Zita Juškienė, pirmininkė
Draugaukime
Rėmėjai
Rėmėjai

Ataskaitinis rinkiminis 2022 metais bendruomenės narių susirinkimas

LIEPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS “KARALIAUS SALOS” ” VISUOTINIS RINKIMINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
2022 m. BALANDŽIO 23 d. (šeštadienis) 18 val. (adresas: Liepų g. Lieponių km. prie bendruomenės pavėsinės) šaukiamas visuotinis rinkiminis ataskaitinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” narių visuotinis rinkiminis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. Gegužės 07 d. (šeštadienis) 18 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” asociacijos pirmininko(ės) rinkimo;
2. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” revizijos pirmininko(ės) rikimų;
3. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2021 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo ;
4. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2021 metų Finansinių atsakaitų rinkinio tvirtinimo;.
5. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” poreikio finaninių ataskaitų auditui nustatymo;
6. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2022 m. numatomos veiklos tvirtinimo;
Lieponių kaimo bendruomenė “Karaliaus salos” pirmininkė