Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ veikla paremta aktyvių bendruomenės narių dalyvavimu, savanorišku darbu ir savitarpio pagalba.

 

Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ nariais gali tapti Lieponių kaimo ar apylinkių gyventojai, Lieponių kaimo išeiviai arba asmenys kažkaip susiję su Lieponių kaimu, ne jaunesni kaip 18 m., pareiškę norą dalyvauti bendruomenės veikloje, susipažinę su bendruomenės įstatais.

 

Šios bendruomenės steigėjai yra 5 aktyvūs Lieponių kaimo gyventojai. Lieponių kaimo bendruomenę vienija apie 58 bendruomenės nariai.