Susisiekite
Lieponys, LT-21200 Trakų r.
+370 670 5 46 22
info@lieponys.lt
mote Zita Juškienė, pirmininkė
Draugaukime
Rėmėjai
Rėmėjai

LIEPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS “KARALIAUS SALOS” VISUOTINIS ATASKAITINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2021 m. GEGUŽĖS 8 d. (šeštadienis) 10 val., Lieponių kaime, prie pavėsinės Liepų g. ( atvykus laikytis 2 m. atstumo, dėvėti kaukes) šaukiamas visuotinis ataskaitinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos: narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. GEGUŽĖS 22 d. (šeštadienis) 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos”2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2020 metų Finansinių atsakaitų rinkinio tvirtinimo;
3. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” poreikio finaninių ataskaitų auditui nustatymo;
4. Dėl Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos” 2021 m. numatomos veiklos tvirtinimo;
5. Kiti klausimai, diskusijos
Kita su susirinkimu susijusia informacija galima susipažinti Lieponių kaimo bendruomenės “Karaliaus salos’buveinėje. Adresu Liepų g. 15, Lieponių kaimas.