Susisiekite
Lieponys, LT-21200 Trakų r.
+370 670 5 46 22
info@lieponys.lt
mote Zita Juškienė, pirmininkė
Draugaukime
Rėmėjai
Rėmėjai

Lieponių kaime tvarkoma viešoji erdvė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 3D-309 ,,Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09) sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas skirti paramą),

Lieponių  kaimo bendruomenei „Karaliaus salos“  skirta parama (toliau – Parama), įgyvendinant viešųjų erdvių projektus.

Projekto „Bendraukime ir bendradarbiaukime“  tikslas – Lieponių kaimo vietovėje, Liepų gatvėje žemės sklypo Nr.7974/0001:747, esančios viešosios erdvės sutvarkymas ir priežiūra, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams.

  1. Įrengti Lieponių kaime viešojoje erdvėje lauko renginiams skirtą aikštelę/pavėsinę  10 X 5 kv. metrų   (užpilti žvyrą, išbetonuoti), taip pat įbetonuoti pavėsinei pastolius ir uždėti stogą;
  2. Sutvarkyti viešąją erdvę apie pavėsinę, pasodinti 30 vienetų daugiamečių augalų, nupjauti žolę;
  3. Įrengti vaikų žaidimo aikštelę, pastatyti krepšinio stov.  Prie šios veiklos prisidės Trakų rajono savivaldybė;
  4. Įrengtoje aikštelėje organizuoti Jonines ir kitas sporto šventes Lieponių kaimo gyventojams;
  5. Vystyti glaudų bendradarbiavimą tarp bendruomenių;
  6. Viešinti Lieponių kaimo bendruomenės“Karaliaus salos“

Įgyvendinus projektą bus sukurtas naujas infrastruktūros objektas:

  1. pastatyta vasaros renginiams stacionari aikštelė/pavėsinė,
  2. krepšinio aikštelė, kurios anksčiau  nebuvo    tarnaus kaimo gyventojams.
  3. Projektas skatins kaimo gyventojų partnerystę, kaimo gyventojai prisidės prie projekto įgyvendinimo tvarkant aplinką.

Projektą įgyvendina: Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“

Projekto rėmėjai: