Susisiekite
Lieponys, LT-21200 Trakų r.
+370 670 5 46 22
info@lieponys.lt
mote Zita Juškienė, pirmininkė
Draugaukime
Rėmėjai
Rėmėjai

NAUJIENOS

Ataskaitinis susirinkimas

Kviečiame į Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2014-04-26 d., 16.00 val.

Preliminari dienotvarkė:

1. Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ veiklos ataskaita už 2013 metus.
3. Planuojamos 2014 metų veiklos.
4. Kiti klausimai.

Lieponių kaimo bendruomenės „Karaliaus salos“ pirmininkas

Žolinių Šventė 2013

Per Žolines pašventinamas vasaros darbų rezultatas, ką žmogus užsiaugino. Lieponiškiai įvertinio vasaros darbų rezultatus. Šią vasarą, Joninėms buvo pastatytas knygnešiui Jonui Stakučiui atminti koplytstulpis. Tai dar vienas tautodailinko lieponiškio Jono Adlio padovanotas darbas lieponiškiams. Lieponių kaimo žmonės rugpjūčio 17 d. tapo viena šeima, meldėsi už mirusius ir gyvus Lieponių bendruomenės narius, sėdo prie bendro stalo, dalijosi vasaros užaugintomis gerybėmis, Valkininkų klebonas pašventino Jonui Stakučiui pastatytą koplytstulpį.

Joninės 2013

Šiais metais Lieponių kaimo bendruomenė“Karaliaus salos“ organizavo lieponiečiams Joninių šventę. Ši graži ir prasminga tradicija pagal galimybes bus tęsiama.

Jau nuo pietų lieponiečiai ir svečiai rinkosi į specialiai Joninėms pastatytą palapinę. Į šventę atvyko Tai Či asociacijos nariai, kurie parodė programą, asociacijos prezidentas Romualdas Petkevičius dainavo savo kūrybos dainas. Lieponių etnografinis moterų ansamblis pasitiko svečius su dainomis. Daug dainų skyrė Jonams ir Janinoms. Buvo pagerbti Jonai ir Janinos apvainikuojant juos ąžuolų lapų ir gėlių vainikais, vaišinamasi atsineštais patiekalais, ūkininko Alvydo Venciaus, kitų rėmėjų vaišėmis. Jonas Adlys Joninių išvakarėse lieponiečiams dovanojo dar vieną savo darbą – knygnešiui Stakučiui atminti pastatė skulptūrą prie jo kapo. Lieponių kaimo bendruomenė ”Karaliaus salos” įteikė padėką. Vyriausias Jonas ir jauniausia Janytė uždegė laužą, į dangų kilo fejerverkai. Vėliau visi ėjo laimės ieškoti (paparčio žiedo). Į šventę atvyko Mažųjų Lieponių, Tiltų, Klepočių, Spenglininkų kaimų gyventojai. Taip besilinksminant, bešokant ir atėjo brėkštantis rytas. Nors tai buvo trumpiausia naktis, bet ji, turėkim vilties, atneš ilgas ir prasmingas dienas.

 
Teritoriją šventei paruošė ir malkas laužui sunešė vietiniai lieponiečiai, ąžuolų vainikus Joninėms pynė Lieponių kaimo gyventoja Galina. Aktyvūs kaimo gyventojai prisidėjo prie šventės organizavimo sunešdami iš namų stalus bei suolus. Už tai mes jiems nuoširdžiai dėkingi.