Jonas Adlys Lieponių kaime gimęs, ir augęs, Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos technikos darbų mokytojas ekspertas, tautodailininkas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, medžio drožėjas, skulptorius, metodinių straipsnių pedagoginiuose žurnaluose autorius, mokymo programų, vadovėlių recenzentas gyvena Vilniuje, Žirmūnuose, o vasara Lieponių kaime mėgaujasi užtarnautu poilsiu, kuriame daugiausia vietos skiria drožybai.

Medžio drožėjas, mokytojas Jonas Adlys, kaimo istoriją įamžino, išdroždamas tris medinius akcentus – kryžių, stogastulpį ir koplytstulį.

-1990 metais kaimo vidury pastatė aukštą pušies medžio kryžių, apdaila ir pagražinimais rūpinosi pats, padedant Lieponių gyventojams. Prieš metus tą kryžių kiek sumažino, padarė tvirtesnį stovą.

– 1991 metais Jono iniciatyva kaimo prieigose buvo pastatytas medžio koplytstulpis. Jį drožėjas ir tautodailininkas Jonas Adlys skyrė Gedimino 650-osioms mirties metinėms.

– 2012 metais 625-osios kaimo metinėms buvo padovanotas trečias darbas – įspūdingas ąžuolo stogastulpis, kuris buvo pastatytas kaimo kapinėse, skirtas tiems, kuriuos prisimena visagalis laikas, kurie ilsisi Lieponių kaimo žemėje. Vienoje stogastulpio pusėje iškaltas Visagalis, kitoje – Angelas Sargas.

Jonas mėgsta skobti verpstes, verpstės neįmantrios, įprastos, kai kurios sportine tematika.

Pagerbtas Kauno „Žalgiris“ 1999 metais Eurolygos finale įveikęs „Kinder“ komandą.

Žiemą tokie darbeliai gimsta jaukioje virtuvėje. Atėjus vasarai, Jonas Adlys tampa tiktu lieponiškiu. Kaimo sodyboje jis nuolat darbų sūkuryje: tašo, drožinėja, kala, skaptuoja, konstruoja. Jo ir sūnaus sodybos išpuoštos skulptūromis, medžio paveikslais, verpstėmis, rūpintojėliais, įvairiais drožiniais.

Mėgsta Jonas tykiais vakarais kaimo sodybos pašaly pravirkdyti akordeoną, bajaną.

2012 metais atnaujintas prieš dvylika metų statytas Lieponių kaimo kryžius.

2012 metais atnaujintas prieš dvylika metų statytas Lieponių kaimo kryžius.

Atvykstančius kraštiečius ir svečius pasitinka Lieponių kaimo koplytstulpis.

Atvykstančius kraštiečius ir svečius pasitinka Lieponių kaimo koplytstulpis.

 

2012 metais pašventinamas pastatytas kaimo kapinėse ąžuolo stogastulpis.

2012 metais pašventinamas pastatytas kaimo kapinėse ąžuolo stogastulpis.

 

Jono Adlio drožiamos kompozicijos.

Jono Adlio drožiamos kompozicijos.